Seznam, co je dobré mít u sebe

AUTO:

 • číslo pojistné smlouvy
 • protokol od policie, nebo záznam o nehodě
 • datum, čas a místo nehody
 • řidičský průkaz a TP
 • bankovní spojení

MAJETEK:

 • doklady k poškozené věci, datum a čas, kdy ke škodě došlo, fotodokumentaci
 • číslo pojistné smlouvy, ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • bankovní spojení
 • v případě, že byla událost šetřena Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací

ŽIVOT:

 • lékařskou zprávu

CESTOVNÍ

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Lékařskou zprávu, popřípadě lékařský předpis
 • Originály účtů, pokud jste uhradili ambulantní ošetření či léky
 • Policejní protokol a potvrzení ošetřujícího lékaře v případě dopravní nehody
 • Bankovní spojenÍ

PODNIKATEL

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Identifikační údaje pojištěné společnosti/osoby
 • V případě, že byla škoda šetřena Policií ČR, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací
 • Bankovní spojení

 

K nahlášení pojistné události, stejně tak pokud cokoli nejde, volejte:

607 266 144 Miroslav Cába

606 65 35 65 Kamila Cábová

Pokud je více než 22:00, nebo nejsme k sehnání, pak volejte 241 170 000

Vaši manželé Cábovi